Välj en sida

Kontaktpersoner
Christer Karlsson
Telefon: 010-516 57 01
E-post: mailto:christer.karlsson@ri.se

Krister Kilbrandt
Telefon: 010-516 55 81
E-post: mailto:krister.kilbrandt@ri.se

Postadress
Box 857, 501 15 BORÅS

Besöks- och godsadress
Brinellgatan 4, 504 62 Borås

Behöver du hjälp nu?
Redan idag är RISE ett av de ledande, oberoende labben i Europa med sex testkammare inom EMC, kommunikations- och högfrekvensteknik. Vi arbetar med kvalificerad mätteknik och kalibrering av antenner och fältstyrkemätare.

AWITAR