Välj en sida

Awitar är designat för att möta framtidens tekniker och krav
Fordon bli allt mer komplexa och utrustas med radar, kameror och andra sensorer. Dessa sensorer, och även trådlös kommunikation mellan fordon och infrastruktur, är viktiga komponenter för avancerade funktioner som autonom körning.

Systemen måste fungera säkert och inte störa annan elektronik. Awitar, Automotive Wireless Test and Research Facility, är designad för att möta framtida tekniker och krav. Här ska elektronik kunna testas för att säkerställa att omgivningen inte störs och att elektroniken inte störs av omgivningen.

Repeterbar och kontrollerbar elektromagnetisk miljö
Fordon kommer att kunna utsättas för repeterbara och kontrollerbara elektromagnetiska miljöer här. En viktig del av anläggningen är instrumenteringen för att till exempel generera höga fältstyrkor, simulera komplexa trådlösa signaler, och skapa en realistisk omgivning för mulitsensoriska system med radar, kameror med mera.

Stora, tunga fordon, maskiner och utrustningar kan testas
Design och teknik har utarbetats i tätt samarbete med svensk fordonsindustri. Anläggningen är dimensionerad för att kunna hantera såväl personbilar, lastbilar och bussar som tunga anläggningsmaskiner och annan stor och tung utrustning.

En resurs för verifiering, provning, forskning och utveckling
Här hittar du en unik resurs för såväl verifiering och provning som forskning och utveckling. Skärmrummet ger bland annat möjlighet att bygga upp avancerade scenarior för test av kompletta multisensor-system.

Simulering av komplexa signalmiljöer lägger grunden för kunskapsuppbyggnad
Det bedrivs idag omfattande forskning inom trådlös fordonskommunikation. I Awitar kommer man att kunna simulera komplexa signal-miljöer för testning av trådlösa system som mobiltelefoner och även fordon- till fordonskommunikation. Repeterbar och kontrollerbar provning och utveckling i Awitar kommer att bidra till att ny kunskap tas fram inom området.

Plats för flera fordon och uppdragsgivarens personal
Utanför den skärmade kammaren finns en verkstadsyta med lyftmöjligheter för personbilar om det krävs modifieringar av fordonet. I kammarens kontrollrum har kunderna gott om plats att sätta upp sin egen arbetsplats med övervakningsut-rustning med mera. Direkt ovanför kontrollrummet och därmed i direkt anslutning till kammaren har kunderna tillgång till kontor, konferensrum och omklädningsrum.

Resurser inom EMC
Awitar blir den sjunde testkammaren inom EMC på RISE. Totalt kommer det att vara ca 40 personer bestående av testingenjörer, stödpersonal och en forskargrupp som kommer att jobba med EMC när Awitar är igång. Den nya kammaren kompletteras av den befintliga fordonskammaren samt av mindre kammare (såväl halvdämpade, heldämpade som modväxlande) för andra typer av provobjekt.

Specifikationer

 • Storlek på skärmrummet: 28x18x12 m (LxBxH)
 • Vikt upp till 70 ton
 • Vridbord med 2-axels GPS-styrd dynamometer (upp till 25 ton)
 • Förberedd för ett andra, mindre, vridbord utan dynamometer för scenarier med V2x-kommunikation
 • 6x6 m portöppning utan tröskel
 • Höga fältstyrkor:
  • 200 V/m fältstyrka 0,1 – 1 000 MHz
  • 100 V/m fältstyrka 1 000 – 2 000 MHz
  • 30 V/m fältstyrka 2 000 – 6 000 MHz
 • Radarpulser på L-, S-, C-, X- och Ku-banden
 • Hybridabsorbenter på väggarna för framtida legala lågfrekvenskrav
 • Vridbordet förberett för matning av batteriladdare
 • Kameror och mikrofoner i kammaren för övervakning
 • Kyl- och ventilationskapacitet för alla tänkbara scenarion
 • NSA-godkänd enligt CISPR16 för 10 m mätavstånd
 • SVSWR-godkänt enligt CISPR16 för 5 m mätavstånd
 • Anpassad för nuvarande och kommande krav från till exempel EU, FN och Kina.

Kammaren godkänd för bland annat följande standarder:

 • UN ECE R10
 • CISPR 12
 • CISPR 22
 • CISPR 25
 • ISO 11452
 • IEC 61000-3-2
 • IEC 61000-3-3
 • IEC 61000-3-11
 • IEC 61000-3-12
 • IEC 61000-6-3
 • SAE J551
 • SAE J113
 • MIL STD 461 E/F